DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (Українська державна академія залізничного транспорту, 2014)
  У статті оцінено стан та основні завдання розвитку корпоративного управління на підприємстві. Оскільки, внаслідок монополізації ринку телекомунікацій, сучасний стан та перспективи розвитку є ідентичними для всіх операторів, ...
 • ПЕРЕВАГИ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Рішко, Ю.І.; Ришко, Ю.И.; Rishko, Yu.I.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2018)
  Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів організацій віддаленої роботи та розгляді її переваг як ефективної форми зайнятості персоналу. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) здійснюють ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Мікаєлян, М.А.; Микаелян, М.А.; Mikaelian, М.А.; Семенченко, О.Є.; Семенченко, Е.Е.; Semenchenko, O.Ye. («Аналітик», Академія муніципального управління, 2017)
  У даній статті досліджено ринок мобільного зв’язку України, проаналізовано діяльність операторівлідерів мобільного зв’язку за такими показниками як динаміка кількості абонентів та аналіз доходів операторів за 2014-2016 рр. ...
 • ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Моісєєва, Т.І.; Моисеева, Т.И.; Moisieieva, T.I. (Одеський національний морський університет, 2012)
  В статье рассмотрены современные тенденции становления и развития украинского рынка предоставления страховых услуг. Проанализированы существующие преимущества и недостатки страхового рынка, предложены перспективные направления ...
 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V. (Одеський національний морський університет, 2011)
  В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с эффективным управлением предприятия связи в контексте обеспечения его экономической безопасности. В статті розглянуті актуальні питання, що пов’язані з ефективним ...

View more