DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДВОЇСТА ПРИРОДА ФІНАНСОМІКИ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Книш, І.В.; Книш, И.В.; Knish, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розвиток глобалізаційних процесів в житті суспільства, в першу чергу, в економіці, привело до значного зростання ролі фінансового фактору в усіх сферах господарської діяльності як на світовому, так і національних рівнях. ...
 • ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ ПрАТ «КИЇВСТАР» 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Ярош, А.С.; Ярош, А.С.; Yarosh, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Постійні зміни в економіці та нововведенняя на ринку техніки та інновацій, змушують нас кардинально переглядати наші застарілі погляди про управління персоналом. Головна ідея в тому, що людина, в сучасному світі, перестала ...
 • МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Пахтусов, М.І.; Пахтусов, М.И.; Pahtusov, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Сьогодні, у діяльності сучасних підприємств, зокрема, зв’язку, особливого значення набуває комплекс маркетингових комунікацій, як основної рушійної сили просування їх послуг на ринок та формування попиту на них. З огляду ...
 • РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА КАК ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isayko, T.A.; Сіньковська, Е.Е.; Синьковская, Е.Е.; Sinkovskaya, E.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Мы живем в эпоху бурного развития экономики и рыночных взаимоотношений между странами. В современном мире существуют всевозможные отрасли, которые сполна насыщают ассортиментами своей продукции разнообразные рынки сбыта. ...
 • ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, О.М.; Bondarenko, O.M.; Семенченко, О.Є.; Семенченко, О.Е.; Semenchenko, O.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Операційний менеджмент - це комплекс дій направлених на вивчення логічного взаємозв'язку від фіксації інформації про підприємство до обробки і вивчення всіх її складових функціонуючих як документально, так і буквально. ...

View more