DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ В МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Карпенко, О.І.; Карпенко, О.И.; Karpenko, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для дослідження часу затримки пакетів в мережі LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів вздовж основних маршрутів передавання трафіку в мережі LTE з урахуванням ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ QoS МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кодимський, К.А.; Кодимский, К.А.; Kodymskyi, К.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Запропоновано для дослідження показників якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Результати дослідження ...
 • COMPARISON OF RESOURCE CONSUMPTION EFFICIENCY OF IOS DEVICE USING NATIVE AND THIRD-PARTY LIBRARIES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Сіменс, Е.; Siemens, Е.; Siemens, E.; Архипенко, Р.; Архипенко, Р.; Arkhypenko, R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Comparison of resource consumption efficiency of iOS device using native and third-party libraries is performed.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ IMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Анісімов, В.О.; Анисимов, В.О.; Anisimov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вирішена задача розрахунку характеристик якості сигнального навантаження мережі IMS за допомогою вузлового тензорного методу. Отримані значення характеристик якості у функціональних об’єктах (I-CSCF, P-CSCF, S-CSCF, MGCF ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

  Стефанов, Л.З.; Стефанов, Л.З.; Stefanov, L.Z.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена дослідженню методів захисту інформаційної мережі підприємства. У цій роботі розглянуто актуальні загрози для інформаційної безпеки підприємства та методи їх вирішення за допомогою існуючих категорій захисту ...

View more