DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Пєнкова, К.І.; Пенкова, К.И.; Penkova, K.I. (Ужгородський національний університет, 2019)
  У статті проаналізовано досвід іноземних країн щодо венчурного фінансування та стану ринку венчурного капіталу, зокрема США, Франції, Німеччини, Сінгапуру, Канади, Англії, а також зазначено відповідні організаційні структури ...
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЛІЗИНГУ ТА ОРЕНДИ 

  Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D.; Яцкевич, І.В.; Яцкевич, И.В.; Jackiewicz, I.V.; Процей, А.С.; Процей, А.С.; Protsei, A.S. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019)
  У статті розглянуто види кредитів в негрошових формах, проведено порівняльну характеристику їх переваг не недоліків задля обґрунтування найбільш вигідного способу кредитування. Також проаналізовано, згруповано основні ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВКУ ЕКОНОМІСТІВ І МЕНЕДЖЕРІВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Олтян, І.П.; Олтян, И.П.; Oltyan, I.P. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2019)
  Розглянуто специфіку та переваги впровадження дуальної освіти в підготовку економістів і менеджерів сфери телекомунікацій на засадах компетентнісного підходу. Мета дослідження – розгляд теоретико-методологічних засад і ...
 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (Українська державна академія залізничного транспорту, 2014)
  У статті оцінено стан та основні завдання розвитку корпоративного управління на підприємстві. Оскільки, внаслідок монополізації ринку телекомунікацій, сучасний стан та перспективи розвитку є ідентичними для всіх операторів, ...
 • ПЕРЕВАГИ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Рішко, Ю.І.; Ришко, Ю.И.; Rishko, Yu.I.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2018)
  Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів організацій віддаленої роботи та розгляді її переваг як ефективної форми зайнятості персоналу. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) здійснюють ...

View more