DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – МЕХАНИЗМ СНЯТИЯ «ОГРАНИЧЕНИЙ» ИЛИ СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

  Семенченко, Є.Є.; Семенченко, Е.Е.; Semenchenko, Е.Е.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, Е.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Эволюция – это главная объективная закономерность, на фоне которой развиваются и функционируют все процессы. Постепенное усовершенствование технологий, создание новшеств является процессом систематизации окружающей реальности, ...
 • КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В XXI столетии социально – информационное человечество все более подходит к формированию оснований для становления общества, в котором особое значение имеют новые формы коммуникации, основанные на конвенциональных принципах. ...
 • СТАН ТА МОТИВАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СФЕРІ ІТ 

  Титаренко, О.О.; Титаренко, О.О.; Tytarenko, О.О.; Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сучасний глобалізований ринок вимагає від компаній суттєвої корпоративної реорганізації. Ефективним засобом досягнення цієї мети є операції злиття та поглинання (M&A) окремих фірм. Для українських компаній вкрай важливо ...
 • РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Д'яченко, А.В.; Дьяченко, А.В.; Diachenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сегодня в центре внимания исследования находятся вопрос анализа путей реформирование пенсионных систем в странах с развивающейся экономикой. Исторический опыт развития пенсионных систем свидетельствует о разнообразии ...
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОЇ КОМЕРЦІЇ НА УКРАЇНІ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Гарбузова, І.В.; Гарбузова, И.В.; Garbuzova, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Поняття м-комерції бере свій початок з першої половини 1990-х років, коли в країнах Заходу набув широкого поширення мобільний зв'язок. Саме тоді і були зроблені перші спроби проведення комерційних операцій за допомогою ...

View more