DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Орлик, В.С.; Орлик, В.С.; Orlyk, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В рыночной системе хозяйствования предприятие подвержено постоянным, во многом противоречивым изменениям и воздействиям. В дополнение к этому для украинских условий характерна еще и неустойчивость законодательства. Такие ...
 • СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Ільчишина, В.В; Ильчишина, В.В.; Ilchyshyna, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В останні роки Україні посилився інтерес до вивчення проблем і перспектив розвитку малих підприємств і до аналізу тенденцій змін у даному секторі економіки у зв‘язку з внесенням змін до законодавства (особливо податкового), ...
 • МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Міжнародні організації у загальному вигляді представляють собою об‘єднання, що створюються для досягнення загальних цілей у галузі політики, економіки, науки, техніки, технологій або інших галузях діяльності. Міжнародні ...
 • ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИКТ В УКРАИНЕ И В МИРЕ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Хазрат, М.; Хазрат, М.; Khazrat, М.; Хотян, О.; Хотян, О.; Khotian, О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Рассмотрены современное состояние развития телекоммуникаций и проведен сравнительный анализ развития сферы ИКТ в мире и Украине. Определены направления по дальнейшему развитию ИКТ в Украине в долгосрочной и краткосрочной ...
 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Нестеровська, Н.О.; Нестеровская, Н.О.; Nesterovska, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Висвітлено поняття ефективності як економічної категорії в різних сферах діяльності та у телекомунікаційному просторі. Розглянуті теоретико-методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності телекомунікаційного оператора ...

Просмотреть больше