DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Шиманова, Л.С.; Шиманова, Л.С.; Shymanova, L.S. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
  Доведено, що важливим фактором стабільного функціонування національної економіки країни є її інвестиційна привабливість, яка формується під впливом сукупності умов господарювання та визначається індексом інвестиційної ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Бобікова, В.П.; Бобикова, В.П.; Bobikova, V.P. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2018)
  Призначення сучасних засобів телекомунікацій- це задоволення суспільних потреб як населення так і держави у цілому в якісних та різноманітних послугах зв’язку. Телекомунікації сьогодні важлива сфера інфраструктури України, ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПОШТОВОМУ ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Тарасова, Д.Г.; Тарасова, Д.Г.; Tarasova, D.G. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
  Зараз в Україні відбувається перехід до нового типу економічного розвитку, що вимагає вдосконалювання всієї системи керування персоналом. Керування персоналом як особлива сфера професійної діяльності являє собою управлінський ...
 • РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТ-ЦЕНТРУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Закревська, І.В.; Закревская, И.В.; Zakrevska, I.V. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
  Економічні та політичні зміни у середовищі нашої країни надають суттєвих загроз для кожної людини, змінюють її звичайне існування, вносять суттєвий рівень невизначеності у життя практично кожної людини, але й розкривають ...
 • РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Кутова, В.С.; Кутовая, В.С.; Kutova, V.S. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012)
  Сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової економіки. В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення ...

View more