DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Каранчун, О.Б.; Каранчун, О.Б.; Karanchun, O.B. (Education and Science, 2013)
  Інноваційна діяльність підприємства – це процес здійснення змін (інновацій), що укладається в перетворенні науково-технічних ідей у результат, що має практичне застосування. У повному обсязі інноваційна діяльність підприємства ...
 • РОЗВИТОК КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОМАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Матвейко, О.В.; Матвейко, О.В.; Matveiko, O.V. (Education and Science, 2013)
  Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільстві, розвиток ринкових форм господарювання, поступова інтеграція України в систему міжнародних економічних зв’язків потребують формування нових напрямків суспільно-географічних ...
 • ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Варбанець, Є.Ю.; Варбанец, Е.Ю.; Varbanets, Ye.Yu. (Education and Science, 2017)
  Невпинний розвиток інформаційних технологій призвів до кардинальних змін в нашому суспільстві. У сучасному середовищі зростають обсяги інформації та знань, посилюється роль інформаційної економіки та інформаційно-комунікаційних ...
 • РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Боса, І.Г.; Боса, І.Г.; Bosa, I.G. (Education and Science, 2014)
  Розвиток сучасної економіки був би ускладнений без використання засобів зв’язку. Саме засоби телекомунікацій дозволяють швидко і якісно вирішувати проблеми в різних сферах економічної діяльності, надають доступ до інформації. ...
 • ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Рассмотрена роль человеческого потенциала в развитии информационной экономики и общества, определены инновационные подходы к формированию человеческого потенциала.

View more