DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Гуркова, А.В.; Гуркова, А.В.; Hurkova, A.V. (Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008)
  В современных условиях развития рыночных отношений, постоянных изменений как внешней, так и внутренней среды, ускоренного роста процессов обмена информацией возникает необходимость в поиске новых путей повышения эффективности ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Зяблов, С.В.; Зяблов, С.В.; Ziablov, S.V.; Яцкевич, І.В.; Яцкевич, И.В.; Yatskevych, I.V. (Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008)
  В условиях перехода человечества в новую фазу своего развития – роль связи проявляется в формирование информационного общества. Развитие телекоммуникационных сетей в сельских районах, как в Украине, так и во всех развивающихся ...
 • СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  Ісайко, Т.А.; Исайко, Т.А.; Isayko, T.A.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  На підприємстві в кожний момент необхідно знати на якому етапі розвитку воно потребує, наскільки підприємство наблизиться до мети, чи відійшло від неї. Відповісти на ці запитання допоможе стратегічний контроль.
 • ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

  Князева, Н.О.; Князева, Н.О.; Knyazeva, N.O.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Одеський національний морський університет, 2009)
  Запропоновано методичний підхід до розрахунку тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління, який використовує формулу «витрати+». Собівартість послуг розраховується в межах кожної групи послуг, для якої визначаються ...
 • ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Шиманова, Л.С.; Шиманова, Л.С.; Shymanova, L.S. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017)
  Доведено, що важливим фактором стабільного функціонування національної економіки країни є її інвестиційна привабливість, яка формується під впливом сукупності умов господарювання та визначається індексом інвестиційної ...

View more