DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ LTE В УКРАЇНІ 

  Васильєв, Л.С.; Васильев, Л.С.; Vasyliev, L.S.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано короткий огляд різниці між 3G та 4G. Проаналізовано особливості архітектури мережі радіодоступу на базі технології LTE. Приведено основні базові питання щодо організації бездротового доступу. Розглянуто процес ...
 • ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
  В настоящее время в мире основной тенденцией технического прогресса аудиовизуальных систем и служб является стремительный переход к цифровым технологиям в вещательной и невещательной сферах инфокоммуникаций.
 • АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТА 

  Хінкіладзе, Д.; Хинкиладзе, Д.; Khinkiladze, D.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Работа посвящена исследованию принципам функционирования современных поисковых систем.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ IP-ТЕХНОЛОГІЙ 

  Топехін, Д.С.; Топехин, Д.С.; Topekhin, D.S.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Розглянуті питання актуальності створення корпоративної телекомунікаційної мережі (КТМ) на базі мережі передачі даних з використанням технології Voice over IP (VoIP), як альтернатива парку внутрішніх АТС, які вичерпали ...
 • ФОРМУЛЮВАННЯ ВИМОГ ДО WEB-РЕСУРСУ, ЩО ПРОСУВАЄТЬСЯ В ПОШУКОВИХ СИТЕМАХ 

  Струцинська, О.Є.; Струцинская, О.Е.; Strutsynska, О.Ye.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В рамках дослідження методів просування WEB-ресурсів в пошукових системах і на основі базових принципів їх роботи запропоновано розширений перелік вимог до якості WEB-ресурсу.

Просмотреть больше