DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПАССИВНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВОГО СЕРДЕЧНИКА В ETHERNET СЕТЯХ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Маммадов, Э.М.; Маммадов, Е.М.; Mammadov, E.M.; Попелишко, А.С.; Попелышко, А.С.; Popelyshko, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В работе приведены результаты исследования работы одного из возможных видов пассивных повторителей, используемых на практике в сетях доступа и локальных вычислительных сетях. Проведѐнные исследования наглядно демонстриру ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА DOCSIS 

  Зинькевич, Б.Ю.; Зинькевич, Б.Ю.; Zynkevych, B.Yu.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Работа посвящена обзору широкополосного доступа на примере технологии DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) в гибридной волоконно-коаксиальной сети доступа. Рассмотрены преимущества и достоинства технологии ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЗАХИСНОЇ ДІЇ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ ОКЛБ 

  Голубова, О.С.; Голубова, О.С.; Holubova, O.S.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто електричні параметри підземного кола «металеві покрови кабелю-земля».
 • ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

  Врублєвський, А.Р.; Врублевский, А.Р.; Vrublievskyi, A.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lesovoy, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Для забезпечення ефективності функціонування телекомунікаційної мережі необхідно забезпечити динамічне узгодження інтенсивності надходження потоків навантаження та їх рівномірне розподілення з урахуванням усіх ресурсів ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

  Вознюк, Л.П.; Вознюк, Л.П.; Vozniuk, L.P.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглядається можливість модернізації мережі кабельного телебачення міста, її технічна можливість та доцільність. Пропонується підключення всіх головних станцій до загального транспортного кільця SDH, та організація єдиного ...

View more