DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V.; Шинкаренко, А.Ю.; Шинкаренко, А.Ю.; Shynkarenko, A.Yu. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
  Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки. Завдяки інвестиціям можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного ...
 • УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛИЗИНГА 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Пляцек, О.І.; Пляцек, О.И.; Pliatsek, О.І. («Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012)
  Лизинговая деятельность – сложное социально-экономическое явление, которое выполняет ряд важнейших задач по формированию и развитию основных отраслей эконоики страны, способствует активизации инвестиционных процессов и ...
 • НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАВАННЯ, ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

  Колектив авторів (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Матеріали науково-технічної конференції навчально-наукового інституту Радіо, Телебачення та Інформаційної Безпеки.
 • СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ 

  Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Шиман, О.І.; Шиман, О.І.; Shyman, O.I. (Education and Science, 2013)
  Телекомунікаційна сфера в Україні стрімко розвивається, ринок знаходиться на стадії свого насичення, споживач стає все більш вибагливим, швидкість змін вражаюча. Функціонуючи в умовах жорсткої конкуренції, що постійно ...
 • ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Nauka і studia, 2013)
  Інвестиції – одна з найбільш часто використовуваних в економічній системі категорій, як на макро-, так і на мікрорівні [1]. Інвестиції для нас сьогодні – це необхідні умови для відновлення і підтримки стійкого економічного ...

View more