DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ DEVELOPMENT PLANNING OF THE ENTERPRISE IN THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Сергєєва, О.С.; Сергеева, Е.С.; Serheeva, O.S.; Літітанскас, І.Ю.; Лититанскас, И.Ю.; Lіtіtanskas, I.Yu. (Ужгородський національний університет, 2015)
  Обґрунтовано необхідність планування розвитку Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на ринку фінансових послуг. З огляду на зазначене, потребують поглибленого розгляду теорії та практики розвитку ...
 • ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАЛИЙ ТИП РОЗВИТКУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дойсан-Коровьонкова, Н.В.; Дойсан-Коровенкова, Н.В.; Doysan-Korovenkova, N.V. (Державний університет телекомунікацій, 2015)
  Проаналізовано сучасний стан розвитку сфери зв’язку та інформатизації та обґрунтовано необхідність переорієнтації телекомунікаційних підприємств на новий тип розвитку. Наведено характеристики сталого типу розвитку та можливі ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Січняк, О.О.; Сечняк, А.А.; Sechnyak, О.О. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
  У статті вивчається питання економічної безпеки підприємства, сучасного її теоретичного розуміння та практичної ролі в управлінні підприємством. Розглянуті основні точки зору та визначення поняття економічної безпеки ...
 • МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІНАНСОВИМ КОНТРОЛІНГОМ ТА ІНВЕСТУВАННЯМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Мелих, О.В.; Мелих, О.В.; Melykh, O.V. (Інститут суспільної трансформації, 2014)
  У статті досліджено взаємозв’язок між процесом оцінки інвестиційних проектів та фінансовим контролінгом у діяльності підприємства. Проаналізовано процес прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано комплексний підхід до ...
 • ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Дойсан, Н.В.; Дойсан, Н.В.; Doysan, N.V. (Інститут суспільної трансформації, 2013)
  В современных условиях актуализируется необходимость обеспечения устойчивого развития национальной экономики, сфер экономической деятельности и конкретных предприятий, в частности отрасли связи как одного из ведущих и ...

Просмотреть больше