DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Козак, В.І.; Козак, В.И.; Kozak, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  У сучасному світі вибір професії і розвиток себе як професіонала стає чи не найбільш важливою стороною усього життя молодої людини. Ефективний психолого-педагогічний супровід кар'єри фахівця вже на самих ранніх етапах його ...
 • О КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ “НООСФЕРНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА“ 

  Ворніков, В.І.; Ворников, В.И.; Vornikov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Обращение к учению В. И. Вернадского и, в частности к его пониманию ноосферы, в наши дни совершенно не случайно. Великий гуманист эпохи В. И. Вернадский свое внимание направил прежде всего на человека и человеческие отношения ...
 • АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ ГОЛОСОВЫХ ПОТОКОВ IP ТЕЛЕФОНИИ 

  Шахов, О.О.; Шахов, О.О.; Shakhov, O.O.; Горелик, С.М.; Горелик, С.М.; Horelyk, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Сформирован критерий оценки избыточности информации протоколов систем ІР телефонии в голосовых потоках. Выполнен анализ информационной избыточности голосовых потоков систем ІР телефонии.
 • ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ 

  Хрустальова, М.І.; Хрусталёва, М.И.; Khrustalova, M.I.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Широкосмуговий доступ (ШСД) – це доступ до мережі Інтернет зі швидкістю передачі даних, що перевищує максимально можливу при використанні комутованого доступу з модемом та телефонної лінії загального користування. Доступ ...
 • МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ДИСПЕРСІЇ СИГНАЛУ ШЛЯХОМ НАДАННЯ МІКРОСТРУКТУРІ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ВПОРЯДКОВАНОЇ ОБЕРТАЛЬНОСТІ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Проведено дослідження та аналіз впливу кроку спіральної обертальності мікроструктури скла оптичного волокна на значення погонної поляризаційної дисперсії сигналу, обумовленої різницею швидкостей поширення звичайної та ...

Просмотреть больше