DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

  Шилина, Н.Е.; Шиліна, Н.Є.; Shilina, N.E. (Запорізька державна інженерна академія, 2012)
  У статті розкривається проблема взаємозв’язку інформаційного та освітнього процесів, поняття комунікації як найважливішої складової будь-якої соціальної взаємодії. Також автором проаналізовано поняття інформаційно-кому ...
 • ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИМПЕРАТИВ XXI СТОЛЕТИЯ 

  Шилина, Н.Е.; Шиліна, Н.Є.; Shilina, N.E. (Запорізька державна інженерна академія, 2015)
  У статті автором аналізується процес інтелектуалізації освітнього процесу. Даються визначення інтелекту, розуму, колективного розуму, ноосферного розуму. Опрацьовуються принципи впровадження сучасних інтелектуальних ...
 • ДІЛОВІ ІГРИ ЯК МЕТОД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Шиліна, Н.Е.; Копитін, Ю.В.; Шилина, Н.Е.; Копытин, Ю.В.; Shilina, N.E.; Kopytin, Yu.V. (Національний авіаційний університет, 2013)
  Забезпечення належного рівня інформаційної безпеки напряму залежить від якісної професійної підготовки майбутніх фахівців, рівня впровадження та використання інноваційних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій ...
 • ДИНАМИКА НООСФЕРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

  Пунченко, О.П.; Шилина, Н.Е.; Пунченко, О.П.; Шиліна, Н.Є.; Punchenko, O.P.; Shilina, N.E. (Запорізька державна інженерна академія., 2016)
  В статье раскрывается сущность концепта «ноосферизация» в сфере образования и динамика его развития через анализ парадигм в различных типах цивилизационного устройства общества. Получило новое концептуальное объяснение ...
 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

  Шиліна, Н.Є.; Шилина, Н.Е.; Shilina, N.E. (Південноукраїнський національний педагогичний університет ім. Ушинського. -, 2014)
  Статтю присвячено проблемі психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. А саме – формуванню психологічної компетенції в умовах глобальної інформатизації сучасного світу. Подано огляд ...

View more