DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ WDM З ОПТИЧНИМИ ПІДСИЛЮВАЧАМИ 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Бібік, А.В.; Бибик, А.В.; Bibik, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі наведені відомості про програму моделювання лінійних трактів ВОСП з волоконно-оптичними підсилювачами (erbium-doped fiber amplifiers EDFA). Визначення максимального числа оптичних підсилювачів (ОП), які можуть ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ WDM 

  Бакарас, Д.В.; Бакарас, Д.В.; Bakaras, D.V.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Виконане дослідження трьох типів WDM лінійних тракті для одного з варіантів частотного плану ITU та запропоновані шляхи максимізації довжини ділянки регенерації (відстань між класичними О-Є-О регенераторами).
 • МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВІДНОШЕННЯ НЕСУЧА/ШУМ АНАЛОГОВОЇ ВОСП 

  Антоійон, Мухаммадшариф; Атоийон, Мухаммадшариф; Antoiion, Mukhammadsharyf; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розроблено методику розрахунку відношення несуча/шум аналогової ВОСП з оптичним підсилювачем та проаналізовано способи максимізації цього параметра.
 • ТОЧНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК QoS САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА 

  Андріяка, В.С.; Андрияка, В.С.; Andriiaka, V.S.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Turchyn, V.A.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджується точність розрахунку показника Херста та на його основі характеристик QoS самоподібного трафіка в одноканальній системі з нескінченою чергою. Імітаційне моделювання підтвердило, що розходження результатів ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬО-СИСТЕМНИХ ЗАВАД В СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

  Алімов, Р.Г.; Алимов, Р.Г.; Alimov, R.G.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachov, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено особливості зміни хвильового оточення на низхідній лінії при русі абонемента по заданій траєкторії. Розроблена програма для моделювання в середовищі MATLAB.

Просмотреть больше