DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАД ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ МЕРЕЖІ 

  Андрусів, В.А.; Андрусив, В.А.; Andrusiv, V.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
 • ПРОГРАМА МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ВОСП 

  Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Розроблено програму моделювання цифрової волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП) на персональному комп'ютері. Програма ModFOCS розраховує параметри передавального пристрою, лінійного тракту ВОСП без та з оптичними ...
 • ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП 

  Брескін, В.О.; Брескин, В.А.; Breskin, V.O.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Знание основных параметров передающего (мощность излучения) и приемного (чувствительность) устройств позволяет инженеру-проектировщику рассчитать и энергетический потенциал аппаратуры ВОСП и определить максимальную длину ...
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЁМКОСТИ КАБЕЛЕЙ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Мельник, М.А.; Мельник, М.А.; Melnyk, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В работе проводится анализ методов расчёта рабочей ёмкости цепей кабелей сетей абонентского доступа. Даны рекомендации по использованию в инженерной практике формулы Кулешова В.Н. и путем уточнения расчётных значений ёмкости ...
 • СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОШКОДЖЕННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В роботі приводяться дані середньої інтенсивності відмов та середнього часу відновлення броньованих та неброньованих кабелів волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ), отримані за п'ятирічний термін експлуатації в різних ...

Просмотреть больше