DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ФУНКІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АТС 

  Редькін, О.С.; Редькин, О.С.; Redkin, O.S.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (Національний гірничий університет, 2005)
  На основі функціонально-вартісного аналізу як варіанту системного підходу формулюються моделі та задачі проектування, створення та оцінки ефективності системи інформаційної безпеки АТС в телекомунікаційних мережах. ...
 • КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Трапезников, В.И.; Трапєзніков, В.І.; Trapeznikov, V.I. (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015)
  Выполнен анализ состава правонарушений, связанных с умышленным использованием в преступных целях компьютера, мобильных средств и способов связи, их программного обеспечения, подключенных к глобальной сети Интернет, сотовым ...
 • РОЗВИТОК МЕРЕЖІ 4G ТЕХНОЛОГІЇ LTE ДЛЯ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Козак, В.О.; Козак, В.О.; Kozak, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розвиток сучасних мереж мобільного зв'язку (ММЗ) супроводжується безперервною зміною технологій, впровадження яких дозволяє операторам постійно удосконалювати мережі та значно підвищувати показник доходності на одного ...
 • ЧЕЛОВЕК, ТВОРЯЩИЙ БУДУЩЕЕ: ПРОБЛЕМА ТОЧКИ СБОРКИ СОЗНАНИЯ 

  Шилина, Н.Е.; Шиліна, Н.Є.; Shilina, N.Ye. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Прежде, чем говорить о сознании современного человека, следует обозначить, что представляет собой сознание как таковое. Сознание – это совершенно новый механизм адаптации, возникший в ходе многовековой эволюции и имеющий ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОГО СЕНСУ CRM-СИСТЕМИ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Павликова, Е.В.; Павлікова, Є.В.; Pavlikova, Ye.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Сучасні маркетингові дослідження говорять про те, що наявність солідної бази лояльних клієнтів є основним і чи не єдиним фактором стійкості і процвітання бізнесу сьогодні. Інтегрувати клієнта всередину компанії, надати ...

View more