DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Калашник, А.О.; Калашник, А.О.; Kalashnyk, А.О.; Павлов, І.В.; Павлов, И.В.; Pavlov, I.V.; Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Управление любым предприятием, компанией нуждается в четкой координации и прагматизме. Однако в большинстве организациях для достижения большого результата необходимы новые подходы в управлении. Одним из таких подходов ...
 • СЕРВІСНИЙ БРЕНД ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Устич, К.В.; Устич, К.В.; Ustych, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В умовах наростання конкуренції, скорочення життєвих циклів продуктів на ринку, появи фірм, що орієнтуються на короткостроковий успіх за рахунок використання наявних на даний момент науково-технічних розробок, не здатних ...
 • СУЧАСНИЙ АУТСОРСИНГ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Ніколова, М.Е.; Николова, М.Э.; Nikolova, М.Е. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Відомо, що аутсорсинг набуває все більше популярного характеру серед підприємств різних типів та масштабів. Щорічні витрати на аутсорсинг у всьому світі перевищують один трильйон доларів США, і ця цифра не стоїть на місці. ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОШТОВОЇ ЛОГІСТИКИ УКРАЇНИ 

  Богатирьова, Л.Д.; Богатырева, Л.Д.; Bohatyreva, L.D.; Івасілєвіч, С.В.; Ивасилевич, С.В.; Ivasilievich, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  На сьогодні сучасна пошта – це світова мережа доставки пошти через державні поштові компанії. Певні країни (США, Росія) мають державну монополію тільки на частину послуг зв'язку. У Великобританії усі поштові послуги ...
 • PSYCHOLINGUISTICS IN MANAGER'S BUSINESS-COMMUNICATION 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Соколова, Ю.; Соколова, Ю.; Sokolova, Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Nowadays manager should be able to play a tremendous number of different roles including interindividual, informational and roles connected to dicision making. But first of all, there is a great pool of roles, which are ...

View more