DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

  Орлов, В.Н.; Князева, Е.А.; Князев, О.А.; Орлов, В.М.; Князєва, О.А.; Князєв, О.А.; Orlov, V.N.; Knyazeva, E.A.; Kniaziev, O.A. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015)
  Визначено основні проблеми, які виникають під час впрова- дження інноваційного проекту «Електронний уряд». Наведено основні види ефективності, яка існує в процесі реалізації цього проекту, а саме економічна, науково-технічна, ...
 • ИНВЕСТИРОВАНИЕ СФЕРЫ ИКТ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  Орлов, В.Н.; Отливанская, Г.А.; Орлов, В.Н.; Отливанська, Г.А.; Orlov, V.N.; Otlivanskaya, G.A. (Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 2016)
  В статье представлены результаты анализа современных аспектов инвестирования сферы ИКТ, обозначены проблемы, препятствующие развитию инвестирования в экономику Украины, выделено место сферы ИКТ в процессах инвестирования ...
 • ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

  Орлов, В.М.; Гузенко, Я.О.; Orlov, V.M.; Guzenko, Ya.O. (Ужгородський університет, 2016)
  У роботі досліджено існуючі проблеми на сучасному підприємстві (оператора) сфери зв’язку та інформа- тизації України. Показано роль поштового зв’язку в економіці країни. Проаналізовано діяльність оператора поштового зв’язку. ...
 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ SHDSL 

  Орешков, В.И.; Орешков, В.І.; Oreshkov, V.I. (ОДПУ, 2012)
  Виконано дослідження впливу терміну експлуатації кабелів КСПП з’єднувальних ліній сільської телефонної мережі на швидкісну характеристику систем передавання SHDSL, що працюють по цих з’єднувальних лініях, та проведено ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОМЕХ В СИСТЕМЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА G.FAST ПРИ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА И ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА 

  Орешков, В.И.; Барба, И.Б.; Егупова, Е.П.; Орєшков, В.І.; Барба, І.Б.; Єгупова, Є.П.; Oreshkov, V.I.; Barba, I.B.; Egupova, E.P. (Одесса, 2016)
  В работе приведены результаты исследования интерференционных помех в системе передачи по технологии G.fast по отечественным телефонным кабелям типа ТПП. Дана оценка величины отношения эффективных значений интерференционной ...

View more