DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

 • РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

  Кириллов, Д.В.; Кириллов, Д.В.; Kyryllov, D.V.; Козак, В.І.; Козак, В.И.; Kozak, V.I.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В економічній літературі проблеми ризику займають одне з центральних місць. Інноваційна діяльність більшою мірою, ніж інші види діяльності, пов'язана з ризиком, оскільки повна гарантія благополучного результату практично ...
 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  Кучерявая, Х.О.; Кучерявая, Х.О.; Kucheriavaia, Kh.O.; Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-якої країни та виробничого підприємства є постійне здійснення інноваційної діяльності (ІД), що базується на постійно нарощуваній міцності, можливостях та ...
 • ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ВИДИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Бойко, Б.В.; Бойко, Б.В.; Boiko, B.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Страхування відповідальності – галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, які можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок ...
 • ЕВОЛЮЦІЙНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

  Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Гурнік, О.В.; Гурник, О.В.; Hurnik, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В умовах глобалізації, внаслідок загострення глобальних проблем сьогодення, роль сучасної держави, мета якої полягає у забезпеченні соціального компромісу і добробуту за допомогою активізації зусиль у царині закладення ...
 • ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 

  Кузнєцова, А.В.; Кузнецова, А.В.; Kuznietsova, A.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, О.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  На современном этапе развития рынка банкам приходится работать в условиях сложной и динамической среды, следовательно, подвергать себя влиянию большого числа дестабилизирующих факторов. Поскольку надежный и развитый ...

View more